Państwowy Urząd Ruchu Drogowego (RDW)


Kleyn Trucks posiada szereg autoryzacji udzielonych przez Państwowy Urząd Ruchu Drogowego (RDW). Posiadając autoryzację ‘Tenaamstelling Voertuigen’, jesteśmy upoważnieni do tego, by po sprzedaży pojazdu przerejestrować go na nazwisko lub nazwę jego nowego właściciela. Sprzedając nam holenderski pojazd, otrzymają Państwo od nas zaświadczenie, że nie są już Państwo jego właścicielem (vrijwaringsbewijs). Firma Kleyn Trucks uzyskała wymagane do tego certyfikaty. Autoryzacja udzielona przez RDW obejmuje także wykonywanie Powszechnych Okresowych Kontroli Technicznych (APK) oraz instalacji i napraw tachografów przez nasz warsztat.

Państwowy Urząd Ruchu Drogowego (RDW) zapewnia spełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska przez wszystkie pojazdy poruszające się na drogach publicznych. RDW jest także podmiotem zarządzającym podstawową rejestracją pojazdów w Holandii. W tym rejestrze pojazdów ujęte są informacje o pojazdach i ich właścicielach/posiadaczach. Ten państwowy urząd stawia firmom z branży samochodowej surowe wymagania w zakresie wykonywania określonych działań. Przestrzeganie ich jest okresowo kontrolowane przez inspektora firm z RDW.

 
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn