Nie powstaliśmy wczoraj


Doświadczenie i innowacyjność

Kleyn zajmuje się handlem używanymi pojazdami już od 1919 roku. Aby móc długo prowadzić działalność z powodzeniem, firma musi być innowacyjna i proaktywna. Jesteśmy firmą, która z entuzjazmem wykorzystuje nowoczesne kanały komunikacyjne, takie jak kamery internetowe, Twitter, Youtube i e-mail marketing. Już od lat 70-tych ubiegłego wieku w Kleyn Trucks pracuje się ekologicznie. Także i teraz nie czekamy, aż przestrzeganie zasad czystego i bezpiecznego wykonywania pracy stanie się obowiązkowe, lecz już wcześniej przyjmujemy za to na siebie odpowiedzialność. Nie oszczędza się na ochronie środowiska i bezpieczeństwie! 

Milieumaatregelen
Środki środowiskowe:
  • Ulepszona kanalizacja dla oddzielania olejów i tłuszczy
  • Cieczoszczelne podłogi
  • Uzdatnianie wody
  • Surowa polityka dot. odpadów
  • I więcej…
Środki bezpieczeństwa
Okresowa kontrola sprzętu
Nasadowe filtry przeciwpyłowe
Znak Prowadzenie Bezpiecznej Działalności
3 defibrylatory (AED) na terenie
I więcej...

 
Kleyn Trucks on Facebook Kleyn Trucks on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Trucks on LinkedIn